Årets utställare i parken

Bente Polano, SITTANDE MODELL, stål

Årets skulptörer i parken (Med reservation för ev.ändringar)
Alexius Huber
Annika Löb Mossberg
Annika Heed
Bente Polano,
Bertil Englert,
Bertil Herlow Svensson
Björn Jäderås
Börje Lindberg
Dina Hvid
Emir Krajisnik
Eva-Maria Ericsson
Eva Sjöberg
Folke Truedsson
Gea Sibola Hansen
Gunilla Bergström
Gunnar Carl Nilsson
Hans Fredholm
Hiroshi Koyama
Ingrid Enarsson
Jonny Martinsson
Joze Strazar Kiuohara
Karin Ward
Kerstin Ahlgren
Kerstin Merlin Eriksdotter
Klas Sundkvist
Lena Lervik
Lore Nynell
Magnus Ringborg
Olle Magnusson
Peder Istad
Per Ivar Ledang
Per Sommer
Peter Mandl
Richard Brixell
Stefano Beccari
Tomas Qvarsebo
Ulf Johnsson
Ulla Viotti
Uwe Kersten
Veronica Cornils- Berg
William Sweetlove

Open hand av Kerstin Ahlgren Pastillen av Ulf Johnsson Gunilla Bergström Ulla Viotti Utan titel Lore Nyrell Glädjespridare av Gea Sibola Hansen Vertigo av Emir Krajisnik Ordet av Annika Löb-Mossberg